Kontaktinfo

FRA-anläggning #2

5
januari 2014

Signalspaningsanläggning någonstans i Blekinge.