Kontaktinfo

Garnisonssjukhus

30
augusti 2012

Uppfört 1879-1881, i drift till 1956. Med tillhörande skyddsrum.