Kontaktinfo

Skar Leir

21
augusti 2012

F.d. militär anläggning ett par mil utanför Oslo. Etablerat 1861, då som krutfabrik åt norska försvarsmakten för att säkra tillgång till krut av hög kvalité. Produktionen fortsatte fram till 1898 då det lades ned till förmån för andra, modernare krutfabriker.
1910-1940 användes platsen till övningar och utbildning av den norska armén och när tyskarna i april 1940 tågade in i Norge tog de området i besittning. Under denna tid uppfördes en hel del nya byggnader, bl a verkstäder för reparation av luftvärnskanoner.
Efter tyskarnas kapitulation övertog norska flygvapnet området och stannade där till 1985 då anläggningen avvecklades. Sedan dess har där inte bedrivits någon större verksamhet förrän 2011 då elever på gymnasieprogrammet bygg- og anleggsteknikk som en del av utbildningen började rusta upp en del byggnader på området.