Kontaktinfo

Sjukvårdstunneln

12
augusti 2012

Någonstans i Karlskronas skärgård finns denna tunnel insprängd i berget. Syftet var att erbjuda skyddsrum samt akut sjukvård i händelse av ofred.