Kontaktinfo

Finskan

12
februari 2010

Längst ut på Tjurkö ligger Finskan Skjutbana och ett gammalt mätstationstorn. Tornet förseddes med en roterande s.k. skenradar, vars syfte var att förvilla fienden. Jag skulle tippa på att höjden är ca 12 m.
Tornet revs 2009.