Kontaktinfo

FRA-anläggning #1

23
mars 2009

Nästan 20 meter under jorden i stilla Lösen utanför Karlskrona finns denna anläggning. Byggd 1957-58 för Försvarsväsendets Radioanstalt, numera Försvarets Radioanstalt (FRA). Anläggningen tjänade sitt syfte fram till för några år sedan då det såldes till en privatperson, som omvandlade de gamla kontorsbyggnaderna ovan jord till bostäder. Vad den underjordiska anläggningen ska användas till är inte bestämt, så tills vidare står den där den står.